Koncertprogrammas projekta “Latvijas skolas soma” piedāvājumā

 

Jaunumi!

1. Literāri muzikāls uzvedums “Tā ir mīlestība”. Pērn bija dzejnieka Jāņa Poruka 150. jubilejas gads. Zīmīgā notikuma ietvaros tapa literāri muzikāls uzvedums “Tā ir mīlestība”, ko radījuši trīs savas jomas profesionāļi – aktrise Anita Grūbe, dziedātājs, baritons Nauris Indzeris un komponists un pianists Māris Lasmanis. Uzvedumā skan Jāņa Poruka dzeja un filozofiskās atziņas, Emīla Dārziņa, Jāzepa Vītola klasiskās solodziesmas un Māra Lasmaņa jaundarbi – 5 solodziesmas ar dzejnieka – jubilāra vārdiem.
Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  5.  -12. klašu skolnieki.
 Visi novadi, SIA LAREK. Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās/jautājumi.  Pēc pieprasījuma, Maksas,  Koncerta norises vietā vēlamas klavieres un 1 balss mikrofons; skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

2. Literāri muzikāla kompozīcija “Ūdens mirdzēšana”.Latvijas ievērojamā prozaiķe Nora Ikstena un komponists Māris Lasmanis radījuši kopdarbu “Ūdens mirdzēšana”, kura pamatā ir jaunākais izdotais Noras Ikstenas romāns-vīzija ar tādu pašu nosaukumu. Muzikālajā pamatā ir – sešu oriģinālskaņdarbu cikls klavierēm solo.  Lasījumi autores izpildījumā mijas ar mūziku un otrādi, veidojot dzīvu, emocionālu saikni ar skolēnu un viņu pedagogu auditoriju. 

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  9.  -12. klašu skolnieki.

Visi novadi, SIA LAREK. Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās/jautājumi.  Pēc pieprasījuma, Maksas,  Koncerta norises vietā vēlamas klavieres un 1 balss mikrofons; skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

 3.Literāri muzikāla kompozīcija “Svētvakars”.

Literāri muzikālā kompozīcija veltīta Ukrainas brīvības cīņai un tās  saturu veido ukraiņu dzejnieku Jurija Zavgorodnija un Jurija Šelkovoja dzeja Dagnijas Dreikas atdzejojumā. No  Raiņa kā cīņas un vētras simbola caur ukraiņu dzeju oriģinālā skanējumā un atdzejojumā, caur ukraiņu dziesmu – Tēvzemes mīlestības simbolu – un oriģinālskaņdarbu pārlikumiem tiek izdzīvota šodienas degošā aktualitāte un cilvēku cerības.

Kompozīcijā piedalās aktieri Anita Grūbe un Pēteris Vilkaste, dzejniece un atdzejotāja Dagnija Dreika un komponists un pianists Māris Lasmanis. Dzejkoncerts norit sarunas formā, to raksturo plašs noskaņu diapazons – no patriotiska līdz intīmam, arī ar humoristiskiem elementiem.
Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  9.  -12. klašu skolnieki..
 
Visi novadi, SIA LAREK. Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās/jautājumi.  Pēc pieprasījuma, Maksas,  Koncerta norises vietā vēlamas klavieres un 1 balss mikrofons; skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv
4..Dzejkoncerts “Dievozolu trijotne”. Trīs mākslinieki, savas jomas profesionāļi – aktrise Anita Grūbe, operdziedātājs Imants Erdmans un komponists Māris Lasmanis – izveidojuši programmu, kuras pamatā ir dzejnieka Ausekļa romantiskā dzeja. Programmas pamatu veido jauns dziesmu cikls baritonam ar klavierēm ar nosaukumu “Dievozolu trijotne”. Papildus – skan Ausekļa dzeja deklamācijā un izzinošs materiāls par dzejnieka īso, bet piesātināto un spilgto dzīvesceļu.
Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts: 5.  -12. klašu skolnieki..

Visi novadi, SIA LAREK. Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās/jautājumi.  Pēc pieprasījuma, Maksas,  Koncerta norises vietā vēlamas klavieres un 1 balss mikrofons; skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

5. Dzejkoncerts  „Klusu, klusu. Tuvu, tuvu.” Programmas pamatā Māra Lasmaņa orģināldziesmas un Normunda Beļska dzeja. Piedalās Laura Teivāne (soprāns), Māris Lasmanis (klavieres) un Normunds Beļskis (dzejas lasījums).  Koncertprogrammas pamatā – intīms, mūzikā  un dzejā izdzīvots  stāsts par cilvēka dvēseles ceļojumu caur tumsu pretī gaismai.

Programmas garums apmēram  45 minūtes, adresāts:  5.  -12. klašu skolnieki.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Klusu, klusu, tuvu, tuvu; Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerts pieejams 2019. gada decembrī, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

6. „Kluso nakšu noslēpums”.  Programmas pamatā jaunas, ziemas gadalaikam veltītas Māra Lasmaņa orģināldziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem un tradicionālo Ziemsvētku dziesmu apdares, veidotas labdarības koncertprojektam „Ziemassvētku roze”. Programmas muzikālo daļu papildina iedvesmota dzeja un īsprozas lasījumi  aktrises Anitas Grūbes lasījumā. Kopējo noskaņu raksturo  klusuma un miera osta iepretim esības prieku apliecinošiem impulsiem.

 Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  1.  -12. klašu skolnieki...

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika. Ziemassvētku uzvedums, Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās, Maksas, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

7. Patriotiska dziesmu un dzejas programma „Ir vērts”.  Latviešu autoru dzeja un dziesmas, veltītas Tēvzemes mīlestībai.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis. Skan latviešu dzejnieku skaistākā dzeja par Latviju, Māra Lasmaņa un Raimonda Tigula dziesmas.  Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu mākslinieku  sniegums.

Programmas garums apmēram 40 minūtes, adresāts:  5.  -12. klašu skolnieki.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika un dzeja, Ir vērts, Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

Programma pieejama arī digitālā formātā –  attālināti.

8. Mīlestības dzejas un dziesmu programma „Mans mūžs mīlestībai”.  Aspazijas, Raiņa dzeja, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula, Māra Lasmaņa dziesmas.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis.  Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu mākslinieku  sniegums.

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  5.  -12. klašu skolnieki..

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika un dzeja, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

9. Kultūrvēsturiska  programma, veltīta latviešu dzejnieka, prozaiķa, mācītāja, tautskolotāja, Latviešu Dziesmu svētku iedibinātāja Jura Neikena dzīvei un darbam  „Neikens jaunu vārdu sauca”.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātājs Imants Erdmans, komponists Māris Lasmanis.  Programmā kodolīgs stāstījums par Jura Neikena dzīvi un darbu, viņa dzejas un prozas fragmentu lasījumi; skan  Māra Lasmaņa dziesmas ar Jura Neikena vārdiem. Programmu raksturo pārsteidzoša satura aktualitāte;  no didaktiskām, bet universālām patiesībām  līdz veselīgam humoram. 50 minūšu jauneklīga programma ar teatrāliem elementiem.  

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  1.  -12. klašu skolnieki...

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, dzeja un proza, „Neikens jaunu vārdu sauca”, Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

10. Dziesmu un dzejas  ar programma „Vectētiņa brīnumu lāde”. Latviešu dzejnieks  Normunds Beļskis lasa dzeju no nesen izdotā dzeju krājuma bērniem, bet dziedātāja Endija Rezgale  dzied komponista Māra Lasmaņa dziesmas ar krājuma dzeju, pavadījumus atskaņojot dziesmu autoram.  Programmai demokrātiski klasisks, bet publiku sirsnīgi iekļaujošs raksturs. Dziesma „Mīļvārdiņš” tiek dziedāta kopā ar klausītājiem.

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  1.  – 8. klašu skolnieki..

 Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika un dzeja, „Vectētiņa brīnumu lāde”; Klausīšanās/skatīšanās/līdzdziedāšana, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, neliels žurnālu galdiņš, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta, Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

11. Stāstu un mūzikas programma bērniem un jauniešiem „Mans draugs”. Dzejniece, tulkotāja  Indra Brūvere – Daruliene, muzikālais asistents komponists Māris Lasmanis; Dzejnieces, tulkotājas savdabīgais skats uz šodienu; saruna ar bērniem fantāzijas un mūzikas „mērcē”. Skan Māra Lasmaņa speciāli komponētas klavieru miniatūras dzejoļiem,   arī dziesmu ar Indras Brūveres vārdiem pārlikumi – improvizācijas klavierēm. Improvizācijas skan arī tulkotās literatūras lasīšanas laikā, palīdzot „uzburt” vajadzīgo noskaņu.

Programmai ir tikšanās ar
dzejnieku raksturs; dzejniece ieved savā fantāziju pasaulē, mūzikai ilustrējot
notikumus. Tikšanās formāts demokrātisks, tā ir saruna, kuras laikā klausītājiuzdod jautājumus dzejniecei.

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  10.  -12. klašu skolnieki.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika un proza, „Mans draugs”, Klausīšanās/skatīšanās/līdzdarbošanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 1 balss mikrofons un 1 klavieru mikrofons, skaņu pastiprinošā iekārta , Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv;

12. Dziesmu programma bērniem „  Es nāku no mazas tautas”. Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programma bērniem ar latviešu dzejnieku vārdiem māsu Dimantu izpildījumā. Piedalās:  Laima Dimanta – balss, vijole, ukulele, perkusijas. Katrīna Dimanta – balss, čells, ukulele.

Programma veidotā
kā māsu Dimantu saruna ar auditoriju par mīlestību („No lapotnes, no
galotnes”), par dziesmu („Mums ir katram sava dziesma”) par Latviju  („Es nāku no mazas tautas”), par dabu un
gadalaiku maiņām („Aprīlis”, „Vasara”, „Putenis”, „Ceļā uz
Ziemassvētkiem”),  par plašo pasauli mums
apkārt, kurā jau ir arī pabūts (Brazīlija un „Krokodils”), arī sociāli aktuālu  tēmu par skolēnu  savstarpējām attiecībām skolā („Lielais un
mazais”). Māsu Dimantu spēja uzrunāt bērnu auditoriju vienkāršā, sirsnīgā
veidā  rosina vēlmi iesaistīties,
līdzdarboties. Tas jo vienkāršāk tādēļ, ka daudzas dziesmas pazīstamas mūzikas
skolotājiem – no dziedāšanas grāmatām!

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  1. -4. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Es nāku no mazas tautas,  Latviešu, klausīšanās/skatīšanās/dziedāšana, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 2 kondensatoru mikrofoni, pieslēgums datoram/smartfonam (fonogrammām) un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

13. „Dzīves dziesma”. Programma – raiba kā dzeņa vēders. Jauneklīga, aizrautīga, ar krāsainu izjūtu gammu. Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programmu veido trīs saturiski atšķirīgi bloki. Pirmais – dziesmas ar divu latviešu dzejnieču Austru – Skujiņas un Dāles dzeju izdzied soprāns Alīna Feodorova. Otrais – baritons Nauris Indzeris izdzied melodijās skaistāko latviešu mīlas dzeju. Trešais – dziesmās izskan šodienīga, arī humorpilna dzejnieces Zanes Brūveres dzeja no krājuma „Brūveri brūvē”. Tieši te visā krāšņumā uzdzirkstī jauno mākslinieku duets!

Programmas garums
apmēram 50 minūtes, adresāts:  9.  -12. klašu skolnieki.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dzīves dziesma”, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv

14. Laikmetīga, patriotiska prozas/mūzikas programma „Par to, ko es tev neteicu”.

Programmas pamatā rakstnieces Lāsmas Gaitnieces īsstāstu krājums „Par to, ko es tev neteicu” (izdevējs SIA VESTA-LK; 2019. gads) un Māra Lasmaņa klaviermūzika. Programmā piedalās: Lāsma Gaitniece – rakstniece; Māris Lasmanis – komponists/pianists; Sarma Riekstiņa – aktrise. Īsstāstu krājums ir iezīmīgs, spilgts akcents šodienas latviešu literatūrā – Amerikas latviešu laikraksta „Laiks” literārā konkursa uzvarētājs, nominēts Latvijā prestižajai Aleksandra Čaka literatūras balvai un Egona Līva piemiņas balvai “Krasta ļaudis” (abas – 2019). Programmā skan mūzika, kas radusies darbā attēloto vietu iespaidā („Montreux”), arī mūzika no Māra Lasmaņa skaņu albuma „Dvēseles klavieres”, kurus kā atbilstošus saviem stāstiem izvēlējusies rakstniece. Aktrise ļauj klausītājiem spilgti līdzpārdzīvot dramatiskos notikumus, kas atainoti stāstos. Grāmatā atspoguļoti personiski, spilgti notikumi uz Latvijai nozīmīgu notikumu fona – brīdis pirms Latvijas okupācijas („Cita dzimšanas diena”), iespēja ceļot laikā un telpā (brīvā pirmskara Latvija – Padomju Latvija „Escape from the Kingdom of the Dead”), Latvijas jauniešu mīlestība uz Afganistānas kara fona („Bazils un Baseta”). Arī – šodienas aktualitāte – literāro varoņu dzīves iespējas un konsekvences pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas („Pāris dienu Montrē”).
Programmas garums apmēram 50 minūtes, tā visvairāk piemērota vidusskolas vecuma jauniešu uztverei; 9.-12. klašu audzēkņiem.


Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika un proza,  Par to, ko es tev neteicu, Latviešu valodā, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv

15. „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”.  Programmā skan 3 Māra Lasmaņa dziesmu cikli ar Friča Bārdas dzeju – „Šūpuļdziesmas”, „Mani sapņi” (dzied Ieva Parša) un „Kaislības” (dzied Mārtiņš Zvīgulis).  Apbrīnojamā dzeja – izteiksmes veids un tēmu plašais loks –  ir pavēris iedvesmas vārtus iedvesmotai mūzikai. Dziļi emocionāla, poētiska, pilnasinīgi krāšņa programma apdāvinātu un profesionāli meistarīgu mākslinieku sniegumā.  Pie klavierēm mūzikas autors.

Programmas garums apmēram 50 minūtes, adresāts:  1.  -12. klašu skolnieki..

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Maksas, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv ;https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/